Katılım İşlemleri

Katılımcı şirketler aşağıda yer alan katılım işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamalıdır;

1) Katılım Bedeli fatura tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmelidir.
Garanti Bankası • Hürriyet Mahallesi (1075) 6298279 • TR34 0006 2001 0750 0006 2982 79

2) Katılım Formu kaşeli ve yetkili kişi imzalı olarak imza sirküleri fotokopisiyle birlikte 7 gün içinde iletilmelidir. 

3) Resmi Takım Listesi kaşeli ve yetkili kişi imzalı olarak listede yer alan kişilere ilişkin istenen belgelerle birlikte en geç 17 Mayıs 2023 Çarşamba günü elektronik ortamda gönderilmelidir.

4) Teknik Kadroda yer alan kişilere ilişkin istenen belgeler;
a) Kimlik fotokopisi.

5) Takım Kadrosunda yer alan kişilere ilişkin istenen standart belgeler;
a) SGK barkodlu hizmet dökümü (tam döküm / e-devlet).
b) Spor yapmasında sakınca olmadığına dair sağlık beyanı (hazırladığımız beyanlar etkinlikte imzalatılacaktır).
Not: Sağlık beyanı etkinliğe katılmak için yeterlidir. Tüm katılımcıların tam teşekküllü sağlık kontrolünden geçmesi tavsiye olunur.

6) Takım Kadrosunda yer alan kişilere ilişkin istenen ek belgeler;

Şirket ortakları
a) Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden alınacak olan güncel ortaklık belgesi.

İştirak, grup şirketleri veya bağlı bulunulan holding çalışanları
a) Şirketler arasındaki ticari bağı gösteren Ticaret Sicili Gazetesi.

Outsource çalışanlar
a) Şirketler arasındaki noter onaylı hizmet sözleşmesi.
b) Şirketlere ait imza sirküleri fotokopileri.
c) Katılımcı şirket ve hizmet veren şirketten alınacak antetli kağıda kaşeli ve yetkili kişi imzalı çalışma belgesi (işe giriş tarihi, çalıştığı birim ve tam zamanlı çalışan ibaresi yer almalıdır).

Askerlik nedeniyle işten geçici ayrılan çalışanlar
a) İşten çıkış bildirgesi.
b) Terhis belgesi.

Not: Tüm katılımcılar SporMax Events & Entertainment’ın onayına tabidir. Katılımcılara ilişkin ek belgeler talep edilebilir.

11.03.2022